De Qvadeske Legater

Vejledning


Velkommen til en hjemmeside for tre familielegater og et legat til fordel for mariboere.

Hvis du har aner med efternavnet Qvade, Thousig eller Lange, eller er vokset op i Maribo eller nærmeste omegn, så er du måske berettiget til at modtage økonomisk støtte fra et af disse legater. Mere herom under Legaterne.

Legaterne støtter i stigende omfang uddannelsesformål. Støtten udbetales én gang årligt og vedvarer normalt til uddannelsen er afsluttet. Ledige uddannelseslegater annonceres hvert år i juni måned nederst på denne side. Tildeling af støtte sker på grundlag af en udførlig ansøgning. Se herom på siden Ansøgere.

Et antal ældre legatberettigede modtager forsat en årlig, livsvarig ydelse uden ansøgning. Oplysninger af særlig interesse for disse personer er samlet på siden Faste legatmodtagere.

Historiesiderne indeholder korte beskrivelser af virksomheden og hovedpersonerne bag indstiftelsen af legaterne. Særlige oplysninger om legaternes vedtægt, administration, økonomi m.v. er samlet under DQL.

Brug kontaktsiden. Legaternes bestyrelse hjælper meget gerne både ansøgere og faste legatmodtagere med supplerende oplysninger.

Besøgende med relevant lokalhistorisk viden, slægtsoplysninger, billeder etc. opfordres til at kontakte bestyrelsen.


Ledige legatportioner
fra 2019:

Legat A: Ja.
Legat B: Nej
Legat C: Ja.
Legat D: Nej

Ansøgningsfrist:
31/12-2018

Seneste opdatering: juni 2018